rayangostar
16 بهمن 1401 - 21:09

آیین گرامیداشت روز همبستگی با مردم کشمیر در مشهد برگزار شد

مشهد ـ آیین گرامیداشت روز همبستگی با کشمیر با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای ایران و پاکستان در محل کنسولگری پاکستان در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز همبستگی کشمیر بعدازظهر یکشنبه با حضور نمایندگان دفتر وزارت امورخارجه ایران، نمایندگی کنسولی، مسئولین استان خراسان رضوی و اعضای جامعه پاکستانی‌ها در کنسولگری پاکستان در مشهد برگزار شد.

در این مراسم پیام رئیس جمهور پاکستان، توسط محمد شهریار، کنسول کنسولگری جمهوری پاکستان در مشهد برای حاضرین قرائت شد.

عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان در این پیام عنوان اظهار کرد: امروز ما روز همبستگی کشمیر را گرامی می‌داریم تا حمایت تزلزل ناپذیر پاکستان را از مبارزه بحق و مشروع مردم کشمیر برای تحقق حق مسلم شأن برای خودمختاری ابراز کنیم. در این روز، ما به فداکاری‌ها و جان فشانی‌های برادران و خواهران کشمیری مان در طول مقاومت چند دهه ساله شأن در برابر اشغالگری هند ادای احترام می‌کنیم.

در ادامه این پیام عنوان شد: امروز پاکستان از هند می‌خواهد امکان دسترسی بدون محدودیت به جامو و کشمیر تحت اشغال غیر قانونی هند را به ناظران سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی، رسانه‌های بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر بدهد تا بتوانند به اطلاعات دست اول درباره وضعیت این منطقه دست پیدا کرده و موارد نقض حقوق بشر را بررسی و گزارش کنند. پاکستان همچنین مصرانه از جامعه بین الملل و سازمان‌های بین المللی درخواست می‌کند که با اتخاذ اقدامات عملی، هند را به خاطر نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در جامو و کشمیر تحت اشغال غیر قانونی مقصر شناخته و محکوم کند.

در پیام رئیس جمهور پاکستان آمده است: پاکستان همواره بر این اعتقاد بوده است که راه حل دائمی مناقشه جامو و کشمیر تنها مطابق با قطعنامه‌های مربوطه در شورای امنیت سازمان ملل و خواسته مردم کشمیر ممکن است. پاکستان به حمایت خدشه ناپذیر اخلاقی، دیپلماتیک و سیاسی خود از این مبارزه و هدف بحق ادامه می‌دهد.

همچنین در ادامه مراسم، شاهد اقبال، کنسولگری پاکستان نیز پیام نخست وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان را که در گرامیداشت روز همبستگی کشمیر صادر شده بود، قرائت کرد.

نخست وزیر پاکستان عنوان کرده بود: هر سال، در تاریخ ۵ فوریه، مردم پاکستان همبستگی خود را با برادران و خواهران کشمیری شأن مورد تاکید قرار می‌دهند. امسال در «روز همبستگی کشمیر»، ما بار دیگر بر تعهدمان برای حمایت تزلزل ناپذیر خود از مبارزه بحق مردم کشمیر برای دستیابی به حق مسلم خود مختاری تاکید می‌کنیم.

همچنین در پیام نخست وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان آمده است: مناقشه جامو و کشمیر یکی از قدیمی ترین موارد حل نشده در دستور کار سازمان ملل است. طی ۷۵ سال گذشته، هند به اشغال غیرقانونی جامو و کشمیر و سرکوب مردم آن ادامه داده است. هزاران کشمیری جان خود را فدا کرده و ازخشونت‌های بی شمار اعمال شده توسط نیروهای اشغالگر هند رنج برده اند. شرایط ناگوار مردم کشمیر در پی اقدامات غیرقانونی و یک جانبه هند در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۱۹، رو به وخامت نهاده است. این اقدامات غیر قانونی و یک جانبه، از سوی پاکستان و کشمیری‌ها غیر قابل قبول اعلام شده است.

در پیام نخست وزیر کشور پاکستان عنوان شد: وضعیت حقوق بشر در جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند همچنان مایه نگرانی جدی پاکستان و دیگر جهانیان است. هند وقیحانه، مردان، زنان و کودکان کشمیری را با اعمال حکومت نظامی، قطع ارتباطات، بازداشت‌های مستبدانه، حبس و اسارت و انکار حقوق اولیه، هدف قرار داده است.

همچنین نخست وزیر کشور پاکستان در پیام خود بیان کرد: رهبران سرشناس سیاسی کشمیری به طور غیر قانونی بازداشت و یا به طور عمدی قربانی پرونده‌های ساختگی شده اند. رسانه‌ها و مطبوعات با اعمال فشار و تهدید ساکت نگه داشته شده اند و علمای مذهبی بازداشت شده اند. قوانین ظالمانه ای تصویب شده که آزادی‌های اولیه را از مردم کشمیر سلب کرده است.

در ادامه پیام نخست وزیر پاکستان آمده است: هند همچنین عملیات خود را برای تغییر بافت جمعیتی جامو و کشمیر تحت اشغال غیر قانونی خود تشدید کرده است تا کشمیری‌ها را در سرزمین خودشان به اقلیت تبدیل کند. این اقدامات نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و قوانین بین المللی شامل کنوانسیون چهارم ژنو است. هند در اشتباه است اگر تصور می‌کند که می‌تواند اراده آهنین مردم کشمیر را در هم بشکند. هیچ حجمی از تروریسم دولتی، اعمال شده توسط نیروهای اشغالگر هند، نمی‌تواند اراده کشمیری‌ها را در هم شکسته یا مبارزه مشروع شأن را تضعیف کند.

در پیام نخست وزیر پاکستان عنوان شد: ما مصرانه از هند می‌خواهیم به تعهدات خود به پاکستان، سازمان ملل و بالاتر از همه به مردم کشمیر، احترام بگذارد و پایبند باشد. از طرف کل ملت پاکستان، به برادران و خواهران کشمیری مان اطمینان می‌دهیم که ما شانه به شانه آنها ایستاده ایم. ما به حمایت اخلاقی، دیپلماتیک و سیاسی خود از مبارزه بحق شأن ادامه می‌دهیم تا زمانی که آنها از ظلم و ستم هند آزاد شوند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1021160